Wolf-parkinson-white sendromu (WPW), kalpte ekstra bir elektriksel yolak olma durumudur. Bu durum hızlı kalp atışı dönemlerine (taşikardi) neden olur. WPW sendromu, bebeklerde ve çocuklarda hızlı kalp artışı sorunlarının en yaygın nedenlerinden biri olabilir.

NEDENLERİ:

Kalbin elektriksel sinyalleri normalde belli bir yolu takip ederler. Bu, kalbin düzenli olarak atmasına yardımcı olur, kalbin ekstra atışlarının çok erken olmasını önler. WPW sendromlu kişilerde kalbin elektriksel sinyalleri fazladan bir yol açar. Bu, supraventriküler taşikardi adı verilen kalp hızında aşırı artış durumuna neden olabilir. WPW sendromlu çoğu kişinin başka kalp problemi yoktur. Bununla birlikte bu sendrom Ebstein anomalisi gibi diğer kardiyak durumlarla da bağlantılıdır. WPW sendromunun bir formu da ailesel olarak aktarılır.

BELİRTİLERİ:

Hızlı kalp atış dönemlerinin hangi sıklıkla ortaya çıkacağı kişiden kişiye değişir. WPW sendromlu bazı kişiler sadece birkaç hızlı kalp atış dönemi yaşarlar. Diğerleri haftada bir veya iki kez ya da daha fazla hızlı kalp atış atağı yaşayabilirler. Ayrıca herhangi bir belirti de görülmeyebilir bu yüzden tanı herhangi bir kalp testi yapıldığında konabilir. WPW sendromuna sahip kişilerde şu  belirtiler görülebilir:

- Göğüs ağrısı ya da göğüs darlığı
- Baş dönmesi
- Bayılma
- Çarpıntılar (genellikle hızlı veya düzensiz kalp atışlarını hissetme durumu)
- Nefes darlığı

TANI VE TESTLER:

Taşikardi atağı sırasında yapılan fizik muayenede kalp atış hızı dakikada 100 atımdan daha hızlı olacaktır. Normal kalp atım hızı yetişkinlerde dakikada 60-100 atım, yenidoğanlarda, bebeklerde ve küçük çocuklarda dakikada 150 atımın altındadır. Çoğu durumda kan basıncı normal veya düşük olacaktır. Kişi muayene sırasında taşikardi geçirmiyorsa, sonuçlar normal olabilir. Durum bir EKG ya da Holter monitörü gibi gezici bir EKG cihazından izlenerek teşhis edilebilir. Elektrofizyoloik çalışma adı verilen bir test, kalbe yerleştirilen kataterler kullanılarak yapılır. Bu test ekstra elektrik yolağının yerinin belirlemede yardımcı olabilir.

TEDAVİ:

Özellikle prokainamid ve amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar, hızlı kalp atışını kontrol etmek veya önlemek için kullanılabilir. Kalp atış hızı tıbbi tedavi ile normale dönmezse, doktorlar elektriksel kardiyoversiyon (şok) adı verilen bir tedavi türünü kullanabilirler. WPW sendromu için uzun süreli tedavi genellikle kateter ablasyonudur. Bu yöntem, kasık yakınından kalbe kadar bir damara  küçük bir kesik yardımıyla bir tüp (kateter) yerleştirmeyi amaçlar. Kateterin ucu kalbe ulaştığında, hızlı kalp atış hızına neden olan küçük alan radyofrekans adı verilen özel bir enerji türü kullanılarak veya dondurularak yok edilir (kriyoablasyon). Bu bir elektrofizyolojik çalışmanın parçası olarak yapılır. Ekstra yolu yakmak veya dondurmak için açık kalp ameliyatı da WPW sendromu için kalıcı bir tedavi sağlayabilir. Çoğu zaman bu yöntem, başka nedenlerden dolayı cerrahi gerekiyorsa yapılır.

PROGNOZ:

Kateter ablasyonu çoğu insanda bu sendromu tedavi eder. Kateterin başarı oranı %85 ile %90 arasında değişmektedir. Başarı oranları ekstra yolların korunumuna ve sayısına bağlı olarak değişecektir.

OLASI KOMPLİKASYONLAR:

- Cerrahi komplikasyonları
- Kalp yetmezliği
- Azaltılmış kan basıncı (hızlı kalp atış hızının neden olduğu)
- İlaçların yan etkileri

Hızlı kalp atışının en şiddetli şekli hızlı bir şekilde şok veya ölüme yol açabilen ventriküler fibrilasyondur. Bazen WPW hastalarında, özellikle de başka bir anormal kalp ritmi türü olan atriyal fibrilasyon varsa ortaya çıkabilir. Bu tip hızlı kalp atışı acil tedavi ve kardiyoversiyon (şok) adı verilen bir tedavi türü gerektirir.

NE ZAMAN TIBBİ UZMANA BAŞVURULMALI?

Aşağıdaki durumlara sahipseniz doktorunuzu arayın:

- WPW sendromu belirtileriniz varsa
- WPW sendromunuz var ve belirtileriniz kötüleşiyor ya da tedavi sonuç vermiyorsa

Aile üyelerinizin bu sendromun kalıtsal formu açısından taranıp taranmaması gerektiğini doktorunuza sorun.

KAYNAKLAR:

U.S The National Library of Medicine(NLM) https://www.nlm.nih.gov/
Tomaselli GF, Zipes DP. Approach to the patient with cardiac arrhythmias. In: Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Mann DL, Tomaselli GF, Braunwald E, eds. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 11th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019:chap 32.
Van Hare GF. Disturbances of rate and rhythm of the heart. In: Kliegman RM, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 435.
Zimetbaum P. Cardiac arrhythmias with supraventricular origin. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 64.

 

Bu yazı yararlı oldu mu?

EvetHayır