Wilms tümörü, çocuklarda ortaya çıkan bir böbrek kanseri türüdür.

NEDENLERİ:

Wilms tümörü çocukluk çağı böbrek kanserinin en yaygın şeklidir. Çoğu çocukta bu kanserin kesin nedeni bilinmemektedir. Gözde iris yokluğu (aniridia), bazen Wilms tümörü ile ilişkili bir doğum defektidir. Böbrek kanserinin bu tipiyle bağlantılı diğer doğum defektleri, bazı idrar yolları problemleri ve vücudun bir tarafının şişmesi yani hemihipertrofi adı verilen bir durum olabilir. Wilms tümörü bazı kardeşler ve ikizler arasında daha yaygındır. Bu da olası bir genetik nedeni önermektedir. Hastalık en sık 3 yaşındaki çocuklarda görülür. Olguların %90'ından fazlası 10 yaşından önce teşhis edilir. Nadir durumlarda 15 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde görülür.

BELİRTİLERİ:

Belirtiler şunları içerebilir:

- Karın ağrısı
- Anormal idrar rengi
- Kabızlık
- Ateş
- Genel rahatsızlık ya da huzursuzluk (halsizlik)
- Yüksek tansiyon
- Vücudun sadece bir tarafında artan büyüme
-İştah kaybı
- Mide bulantısı ve kusma
- Karında şişme (karın fıtığı veya kitle)
- Gece terlemesi
- İdrarda kan (hematüri)

TANI VE TESTLER:

Doktorunuz fizik muayene yapacak ve çocuğunuzda görülen belirtiler ve tıbbi geçmişi hakkında sorular soracaktır. Ailenizde kanser geçmişi sorgulanacaktır. Fizik muayenede karın kitlesi tespit edilebilir. Yüksek tansiyon da mevcut olabilir.

Testler şunları içerir:

- Karın ultrasonu
- Karın röntgeni
- BUN
- Göğüs röntgeni ya da BT taraması
- Tam kan sayımı (CBC), anemi gösterebilir.
- Kreatin klirensi
- Kontrastlı karın BT taraması
- MR
- İntravenöz pyelogram
- MR anjiyografi
- İdrar
- Alkalin fosfat
- Kalsiyum
- Transaminazlar (karaciğer enzimleri)

Tümörün yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılan diğer testler şunlardır:

- Ekokardiyogram
- Akciğer taraması
- PET taraması
- Biyopsi

TEDAVİ:

Çocuğunuza Wilms tüörü teşhisi konursa, çocuğunuzun karın bölgesini itmeyin ya da baskı uygulamayın. Tümör bölgesinde yaralanmayı önlemek için banyo esnasında veya dokunurken bakım ürünleri kullanın. Tedavide ilk adım tümörü evrelemektir. Evreleme, doktorun tömörün ne kadar yayıldığını belirlemesine ve en iyi tedaviyi planlamasına yardımcı olur. Tümörü çıkarmak için gereken cerrahi operasyon en kısa zamanda planlanmalıdır. Tümör yayılırsa çevreleyen doku ve organların da çıkarılması gerekebilir. Radyasyon tedavisi ve kemoterapi tümörün evresine göre genellikle cerrahi sonrası başlatılır. Ameliyattan önce verilen kemoterapi komplikasyonların gelişmesini engelleyebilir.

PROGNOZ:

Tümörü yayılmamış çocuklar uygun tedaviyle %90 oranında iyileşir. Hastalığın seyri 2 yaşından küçük çocuklarda daha iyi yöndedir.

OLASI KOMPLİKASYONLAR:

Tümör oldukça büyük olabilir ancak genellikle kendi kendini çevreler. Tümörün akciğerlere, lenf düğümlerine, karaciğere, kemiğe veya beyne yayılması en endişe verici komplikasyondur. Yüksek tansiyon ve böbrek hasarı, tümörün veya tedavisinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Her iki böbrekten de tümörün çıkarılması böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir.

Wilms tümörünün uzun süreli tedavisinin diğer olası komplikasyonları şunlardır:

- Kalp yetmezliği
- İlk tümör tedavisinden sonra vücudun başka yerinde gelişen ikincil tümör
- Kısa boy

TIBBİ UZMANA NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

Çocuğunuzun karnında bir yumru keşfettiyseniz, idrarında kan veya diğer Wilms tümörü belirtileri varsa,
Çocuğunuz bu hastalık için tedavi edilirken belirtiler kötüleştiyse ya da yeni belirtiler ortaya çıktıysa, bu belirtiler ağırlıklı olarak öksürük, göğüs ağrısı, kilo kaybı ya da uzun süreli ateşse doktorunuza başvurun.

ÖNLEME:

Wilms tümörü için yüksek risk taşıdığı bilinen çocuklar için, böbreklerin ultrasonografisi ya da prenatal (doğum öncesi) genetik analiz kullanılarak tarama önerilebilir.

KAYNAKLAR:

U.S The National Library of Medicine(NLM) https://www.nlm.nih.gov/
Babaian KN, Delacroix SE, Wood CG, Jonasch E. Kidney cancer. In: Skorecki K, Chertow GM, Marsden PA, Taal MW, Yu ASL, eds. Brenner and Rector's The Kidney. 10th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 41.
National Cancer Institute website. Wilms tumor and other childhood kidney tumors treatment (PDQ) – health professional version. www.cancer.gov/types/kidney/hp/wilms-treatment-pdq. Updated April 2, 2018. Accessed May 7, 2018.
National Comprehensive Cancer Network website. NCCN clinical practice guidelines in oncology (NCCN guidelines): kidney cancer. Version 4.2018. www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/kidney.pdf. Updated April 23, 2018. Accessed May 7, 2018.

 

Bu yazı yararlı oldu mu?

EvetHayır