B ve T hücre ekranı(görüntülenmesi), kandaki B ve T hücrelerinin(lenfositler) miktarını belirlemek için kullanılan bir laboratuvar testidir.

TEST NASIL YAPILIR?

Test için kan örneği gereklidir. Örnek aynı zamanda kılcal numuneyle elde edilebilir. (Bebeklerde parmak ucu veya topuktan alınabilir.).Kan alındıktan sonra iki aşamalı bir süreçten geçer. İlk olarak, lenfositler diğer kan bölümlerinden ayrılır. Hücreler ayrıldıktan sonra B ve T hücrelerini ayırt etmek için tanımlayıcılar eklenir.

TEST İÇİN NASIL HAZIRLANILIR?

      B ve T hücre sayınızı etkileyebilecek aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuza söyleyin:

-Kemoterapi
-HIV/AIDS
-Radyasyon terapisi
-Son geçirdiğiniz veya geçirmekte olunan enfeksiyon varlığı
-Steroid tedavisi
-Stres
-Cerrahi operasyon

      TEST NASIL HİSSETTİRİR?

      İğne kan almak için batırıldığında bazı insanlar ılımlı bir ağrı hissederken, diğerleri sadece hafif  batma hisseder. Daha sonra zonklama olabilir.

      TEST NEDEN YAPILIR?

     Doktorunuz, bağışıklık sistemini zayıflatan bazı hastalıkların belirtileri varsa bu testin yapılmasını isteyebilir. Kanser ya da kanser olmayan hastalıkları, özellikle kan ve kemik iliği kanserlerini ayırt etmek için de kullanılır. Test, belirli koşullar için tedavinin ne kadar iyi ilerlediğini belirlemek için de kullanılabilir.

      NORMAL SONUÇLAR:

      Normal değer aralıkları farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlarda farklı ölçümler kullanılır veya farklı örnekler test edilir.

      Test sonuçlarınızın anlamı hakkında doktorunuzla konuşun.

      ANORMAL SONUÇLAR:

      Anormal B ve T  hücre sayımları olası bir hastalığa işaret eder. Bir teşhisi doğrulamak için daha fazla test gereklidir.

       Artan bir T hücresi sayımı şunların göstergesi olabilir:

-Beyaz kan hücresi kanseri (akut lenfoblastik lösemi-ALL)
-Lenfosit kaynaklı kanser (kronik lenfositik lösemi-KLL)
-Enfeksiyoz mononükleoz adı verilen viral enfeksiyon
-Kemikte plazma hücrelerinde başlayan kan kanseri (multipl myelom)
-Sifiliz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH)
-Parazite bağlı bir enfeksiyon olan Toxoplazmoz
-Tüberküloz

      Artan B hücre sayısı şunların göstergesi olabilir:

-Kronik lenfositik lösemi (KLL)
-DiGeorge sendromu
-Multiple myelom
-Waldenstrom makroglobulinemi

      Azalan T hücre sayısı şunların göstergesi olabilir:

-Konjenital (doğumsal) T hücre hasarı olan hastalıklar (örn. Nezelof sendromu, DiGeorge sendromu, Wiskott-Aldrich sendromu)
-Kazanılmış T hücre hasarı durumları (örn. HIV, HTLV-1 enfeksiyonları)
-B hücresi proliferasyon (çoğalma) bozuklukları (örn. Kronik lenfositik lösemi, Waldenstrom makroglobulinemi)

     Artan B hücre sayısı şunların göstergesi olabilir:

-HIV/AIDS
-Akut lenfoblastik lösemi
-İmmun yetmezlik hastalıkları
-Belli ilaçlarla tedavi

      RİSKLER:

      Arterler(atardamarlar) ve venler(toplardamarlar) bir kişiden diğerine ve vücudun farklı bölgelerinde boyut olarak değişebilir. Bazı insanlardan kan almak diğerlerinden daha zor olabilir.  

      Kan alma ile ilişkili diğer riskler hafiftir ancak şu riskleri içerebilir:

-Aşırı kanama
-Bayılma veya sersemleme hissi
-Hematom(cilt altında kan birikmesi)
-Enfeksiyon (cilt kesikse hafif risk)

       KAYNAKLAR:

U.S The National Library of Medicine(NLM) https://www.nlm.nih.gov/
Liebman HA,Tulpule A. Hematologic manifestations of HIV/AIDS. In: Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, et al, eds. Hematology: Basic Principles and Practice. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018:chap 157.
Riley RS. Laboratory evaluation of the cellular immune system. In: McPherson RA, Pincus MR, eds. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods.

 

Bu yazı yararlı oldu mu?

EvetHayır